TILLÆGSREGLER  © MKC  
Tillægsregler for Motorsportshop Rally Sprint
Søndag den 6.Maj 2018
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for
Automobilsport, nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner.
 
                                                         Tillægsregler i PDF format
Arrangerende klub:  Motor Klubben Centrum (066)

Løbsleder: Hans Oluf Nielsen OF 324

Sikkerhedschef :
Curt Th. Clausen OF 373

Løbsledelse:

Hans Oluf Nielsen Presse - Lodsejer kontakt
Peter Bjørnsten  Sponsorer / Kørerkontakt 
peter@bjornsten.dk
Sekratariat:
Hans Oluf Nielsen
Carl Nielsensvej 49
5792 Årslev
Tlf. 23610379
E - mail :
formand@mkc-sport.dk

Mødested og tid:
Løbet køres i Ringe med start kl. 10:00
Oplysninger om mødested og mødetid vil fremgå af slutinstruktion.
Der udsendes pr. e-mail

Anmeldelse:
Anmeldelsesfrist: mandag den 30. april 2018 kl. 24.00
Tilmelding via Internettet kan ske på:
http://www.mkc-sport.dk/Rally Sprint/index.htm 

Start gebyr:
Ved tilmelding over Internettet er startgebyret kr. 650.-
Start gebyret indbetales på Kontonr. 6845 -
0001946930
senest onsdag den 2. Maj.

Reklamer:
Løbsledelsen forbeholder sig ret til at på klæbe reklamer.
Fritagelse for reklamer kr. 500,-

Præmiering:
Der er almindelig præmiering i alle ni klasser,
klasser vil evt. blive sammenlagt hvis der er lavt deltager antal

Klasser:
Klasse 1: Over 2000 ccm og super 2000 og R5
Klasse 2: 1601 - 2000 ccm
Klasse 3:
1401-1600 ccm
Klasse 4: 0-1400 ccm
Klasse 5:
Historiske biler med historisk vognbog iflg. app K. uanset ccm
Klasse 6: KRB uanset ccm.
Klasse 7: Volvo Original Cup, R1, Gr. E og N op til 2000 ccm 2WD
              Samt klubrally klasserne  2 & 3 uanset ccm.

Klasse 8: Micro Rally Cup biler

Udenlandske deltageres biler, der ikke umiddelbart passer ind i nedenstående klasser, indplaceres i ovenstående klasser efter løbsledelsens skøn. 

Begrænsninger:
Max deltagerantal:      100
Min deltagerantal:      
35 Helst 50

Længde og underlag:
Ca. 8,5 km. pr. heat på jævn asfalt, prøven køres 4 gange. Totalt ca. 34 km.

Særligt:
Ved skadesanmeldelser betaler skadevolderen selv selvrisikoen

Service:
Service er tilladt på den anviste plads, der skal anvendes plast underlag (pressening) på servicepladsen.

Dækvarmere er ikke tilladt.
 

Tankning skal foregå inden ankomst til servicepladsen.


Tankning vil kunne foregå mellem 2 og 3 heat,
på den i slutinstruktion 1 anviste plads.

Maxtid:
Maxtid: Langsomste tid i klassen + 30 sek.
Maxstid gives ved ikke fuldført eller ikke korrekt fuldført heat, det er ikke tilladt at springe heat over.


Nyttige hjemmesider:
www.mkc-sport.dk
www.dasu.dk