formand@mkc-sport.dk

 

03-12-2019 18:26

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen 2020

 
 

                                                                                                     2. december 2019

 

Forslag til vedtagelse på Motorklubben Centrum´s generalforsamling i januar 2020.

 

Jeg foreslår, at Motorklubben Centrum melder sig ind i Motorhistorisk samråd.

”Motorhistorisk Samråd (MhS) har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark.

Vi er en paraplyorganisation for de mange klubber, som i Danmark beskæftiger sig med motorhistoriske køretøjer – lige fra de traditionelle veteranbiler til veteranmotorcykler, gamle campingvogne, lastbiler, busser, traktorer og varebiler.

Vores vigtigste opgave er at varetage de tilsluttede klubbers generelle interesser overfor myndigheder, politikere, offentligheden og i det hele taget sørge for, at de motorhistoriske køretøjer fortsat kan være en vigtig del af den danske kulturarv – gårsdagens køretøjer på morgendagens veje.”

Senest har Motorhistorisk samråd været på banen i forbindelse med, at Motorstyrelsen har påbegyndt en hetz imod klassiske biler, idet de har mødt op til træf og lignende, og krævet afgift af ejerne, hvis bilen ikke stod helt originalt – for eksempel en ikke original farve, ikke tidstypiske alufælge og fjernprojektører, som ikke er fra den tid.

Motorhistorisk samråd er i stor målestok i dialog med politikere og beslutningstagere, for at forbedre forholdene, og jo flere medlemmer, der støtter MSR – jo mere slagkraft har organisationen. Der er i dag 110 klubber, der er medlem, og disse klubber tæller i alt over 30.000 underliggende medlemmer.

Kontingentet er for 2018 kr. 23,- pr. medlem, men vil blive foreslået forhøjet til kr. 30,- pr. medlem ved samrådets næste generalforsamling. Udgiften financieres så rigeligt af forslag 2.

 

Ulrik Hejl

 

Forslag til vedtagelse på Motorklubben Centrums generalforsamling i januar 2020.

Jeg foreslår hermed, at foreningens klubblad nedlægges, og overgår til at udkomme elektronisk på klubbens hjemmeside.

Begrundelse:

År efter år har Centrum-Posten figureret på regnskabet som en relativ stor udgiftspost – både til trykning og porto, og det har været vanskeligt at få annoncører til bladet. Hertil kommer, at det er meget få indlæg, som indkommer til Centrum-Posten.

I dagens Danmark, hvor langt over 80% har adgang til computer vil det ikke være det store problem at nu ud til alle medlemmerne, og nyheder – hovedsageligt resultatformidling – vil også være langt mere aktuelt. Skulle enkelte medlemmer ønske klubblad, og som ikke har adgang til computer, må det være muligt at printe et eksemplar, og sende til de få, som det måtte vedrøre.

 

Ulrik Hejl